TEFAL KUGELHOPF 21 ST VIRTUOS0 GREY EASY G

KUGELHOPF 21 ST VIRTUOS0 GREY EASY G
Karakteristike
Familija proizvoda (BO) KUGLOF  
Dimenzije (BO) 21 cm  
Boja spoljašnje obloge DARK GREY  
Materijal UGLJENIČNI ČELIK  
Unutrašnja obloga/završna obrada LAK  
Spoljašnja obloga/završna obrada LAK  

Uputstva i priručnik
Česta pitanja
Uvek koristite drveni ili plastični kuhinjski pribor. Nikada ne koristite metalni kuhinjski pribor.
Dimenzije navedene na pakovanju su obično unutrašnje, ali u svakom slučaju, na malom dijagramu je predstavljeno na šta se odnose ove dimenzije. Trebalo bi da pogledate ovaj dijagram da biste utvrdili da li su dimenzije unutrašnje ili spoljašnje.
Sve nelepljive obloge sadrže PTFE, što je akronim za politetrafluoretilen, plastični polimer. To je klizav materijal, napravljen od molekula tetrafluoroetilena koji sadrže samo ugljenik i fluor. Nelepljiva obloga ne reaguje na kiseline ili alkalne baze i ne oštećuje se pri kuvanju. Francuski, evropski i američki zdravstveni organi su odobrili upotrebu PTFE nelepljive obloge za kuhinjsko posuđe. Zapravo, to je materijal koji ne proizvodi nikakvu hemijsku reakciju kada dolazi u dodir sa hranom, vodom ili sredstvima za čišćenje. U slučaju unosa u organizam, potpuno je bezopasan. Proći će kroz organizam i neće se apsorbovati, kao i druga vlakna. Zapravo, nelepljiva obloga je toliko bezbedna sa stanovišta zdravlja da je lekari često koriste kao oblogu za pejsmejkere i cevčice koje zamenjuju arterije.
NE. Posuđe sa Tefal/T-fal nelepljivom oblogom ne sadrži PFOA kiselinu. To redovno proveravaju nezavisne laboratorije, koje potvrđuju odsustvo PFOA kiseline u gotovim proizvodima. Od 2003. godine, redovno se obavljaju testovi u nezavisnim laboratorijama u mnogim zemljama (INERIS u Francuskoj, ASAHI GLASS FLUOROPOLYMERS u Ujedinjenom Kraljevstvu, FABES laboratorije u Nemačkoj, MB laboratorije u Kanadi i SGS u Kini). Ovi testovi su sistematski dokazali odsustvo PFOA kiseline u proizvodima sa Tefal/T-fal nelepljivom oblogom.
Vrlo se retko događa da se istroši usled normalne upotrebe i održavanja. Pravilna upotreba i briga omogućiće da posuđe duže zadrži dobre performanse. U većini slučajeva do trošenja nelepljive obloge dolazi usled pregrevanja, grebanja i/ili abrazivnog čišćenja. Preterano pregrevanje može uzrokovati da se površina posuđa osuši i oljušti. Ovaj tip oštećenja nije obuhvaćen garancijom. Ukoliko povremeno pregrejete posuđe, preporučujemo da ga češće premazujete jestivim uljem.
U okviru usredsređenosti na kvalitet, Groupe SEB je ustanovila pravilnik „Zdravlje i okolina” koji sadrži Eko-informacije o Tefal/T-Fal proizvodima sa nelepljivom oblogom. On garantuje odsustvo PFOA, olova i kadmijuma u Tefal/T-Fal nelepljivoj oblozi, kao i neškodljivost proizvoda sa nelepljivom oblogom, kako za korisnika, tako i za okolinu. Pomenute Eko-informacije bazirane su na analizama koje su dobijene u nezavisnim laboratorijama u mnogim zemljama (INERIS u Francuskoj, ASAHI GLASS FLUORPOLYMERS u Ujedinjenom Kraljevstvu, FABES Labs u Nemačkoj, MB Labs u Kanadi i SGS u Kini) (linkovi ka veb-stranicama laboratorija). Ova posvećenost se nalazi na Tefal/T-Fal veb-stranici, kao i na ambalaži kuhinjskog posuđa sa Tefal/T-Fal nelepljivom oblogom.
U ovom trenutku, vlada izvesna zabuna oko svojstava nelepljive obloge, koja se ponekad meša sa perfluorooktanskom kiselinom (PFOA). Međutim, Tefal/T-Fal nelepljiva obloga napravljena je od PTFE, što je skraćenica stručnog naziva za politetrafluoretilen. Neškodljivost ovog materijala potvrđena je od strane agencija za javno zdravlje u Evropi i SAD. PFOA i PTFE su dva sasvim različita elementa. Ukratko, posuđe sa Tefal/T-Fal nelepljivom oblogom sadrži PTFE, a ne PFOA. Uz to, pre više od dvadeset godina, Tefal/T-Fal se obavezao da neće koristiti olovo ili kadmijum prilikom izrade kuhinjskog posuđa, što je garancija neškodljivosti svih njihovih proizvoda. Možete saznati više o navedenom u Eko-informacijama koje je ustanovila Groupe SEB.
PFOA je standardizovana engleska skraćenica za perfluorooktansku kiselinu. PFOA se koristi u proizvodnji mnogih predmeta, kao što su nelepljive obloge, pakovanja koja se mogu upotrebljavati u mikrotalasnoj pećnici, neke tkanine, podne obloge otporne na fleke, kutije za pice koje ne upijaju masnoću itd. Na svakom završnom proizvodu, istaknuto je da Tefal/T-Fal garantuje odsustvo PFOA, olova i kadmijuma i da je Tefal/T-Fal nelepljiva obloga potpuno neškodljiva za okolinu i potrošače.
Nelepljiva obloga i emajl Tefal/T-Fal kuhinjskog posuđa ne sadrže kadmijum ili olovo. Saznali smo da se ove štetne supstance mogu osloboditi kada se proizvod pere u mašini za pranje sudova i nataložiti na drugo kuhinjsko posuđe koje se unutra nalazi. Korišćenje ovog posuđa za jelo ili kuvanje dovodi do unošenja kadmijuma ili olova koji potom ostaju u organizmu. Zbog toga, već poslednjih 20 godina naše kuhinjsko posuđe se kreira i proizvodi bez olova i kadmijuma. Eko-informacije nalaze se na ambalaži svih proizvoda koji imaju Tefal/T-Fal nelepljivu oblogu.
Tefal/T-Fal nelepljiva obloga je tehnička obloga napravljena od polimera koji su poznati pod nazivom politetrafluortilen, odnosno PTFE. Upravo PTFE pruža karakteristike nelepljivosti kuhinjskom posuđu. Zdravstvene organizacije u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama dokazale su da je PTFE inertna supstanca koja ne ulazi u hemijske reakcije sa hranom, vodom i domaćim proizvodima za čišćenje. Neškodljiva je čak i ukoliko se proguta. Iste organizacije za javno zdravlje potvrdile su neškodljivost PTFE obloge za upotrebu u kuhinjskom posuđu. Zapravo, PTFE je toliko bezbedna da se često upotrebljava u medicini na pejsmejkerima i cevčicama koje zamenjuju arterije. Koristi se za operacije na pacijentima koji boluju od ozbiljnih bubrežnih oboljenja. Takođe, zglobni delovi nekih proteza takođe su delimično presvučeni PTFE oblogom.