img-mentions_legales.jpg

Pravni uslovi

Uređivač ove internet stranice („internet stranica“) je:

SEB DEVELOPPEMENT, uređen kao „Société par Actions Simplifiées“ u skladu sa francuskim zakonima, sa akcijskim kapitalom od 3.000.000 EUR i registrovanim sedištem na adresi 4 Chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY, čiji je registracioni broj B 016 950 842 RCS Lyon, telefonski broj 0033 4 72 18 18 18 i faks 0033 4 72 18 16 55.

Glavni uređivač („Directeur de publication“) ove internet stranice je:

Žil PELISIJE

Hosting provajder za internet stranicu je:

EOLAS, uređen kao „Société à Responsabilité Limitée“ u skladu sa francuskim zakonima, sa akcijskim kapitalom od 228.988 EUR i registrovanim sedištem na adresi 29 rue Sevran, 38000 GRENOBLE, čiji je registracioni broj B 382 198 794 RCS Grenoble, telefonski broj 04 76 44 50 50 i faks 04 76 44 00 41.

Opšte informacije o internet stranici:

Vlasnik internet stranice je SEB DEVELOPPEMENT, čije je sedište u BP 172, 69134 Ecully cedex, Francuska.
SEB DEVELOPPEMENT je član Groupe SEB. Groupe SEB obuhvata sve kompanije direktno ili indirektno povezane sa SEB SA, 4 M, Chemin du Petit Bois, Cedex 69132 ECULLY, telefonski broj 04 72 18 18 18, faks 04 72 18 16 55.
 


Uslovi korišćenja

 

1. Preambula

Pre nego što pristupite internet stranici, pažljivo pročitajte Pravila korišćenja koja definišu opšte ugovorne uslove koji se odnose na korišćenje internet stranice, a kojima možete da pristupite ako kliknete na: Pravni uslovi.

2. Prihvatanje Uslova korišćenja

Pristupanjem odnosno korišćenjem internet stranice, potvrđujete da prihvatate Uslove korišćenja i sva pravila i uslove koje sadrži ili na koje se poziva.

Ako odbijete sve ili deo obaveza u okviru Uslova korišćenja ili navedenih u njima, ne koristite ovu internet stranicu.
 

3. Promene na internet stranici i Uslova korišćenja

Možemo da izmenimo celokupnu internet stranicu ili deo internet stranice i/ili Uslova korišćenja bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Morate da redovno čitate i proveravate Uslove korišćenja i sve uslove na koje se ovaj dokument poziva kako biste bili kontinuirano obavešteni o uslovima koji se odnose na vas.

Korišćenje internet stranice nakon promene Uslova korišćenja ili internet stranice podrazumeva da prihvatate ove izmene.
 

4. Intelektualna svojina

Nedvosmisleno potvrđujete da smo isključivi vlasnici svih komponenti internet stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, fotografije, ilustracije, video zapise, zvučne zapise, dizajn, izgled, strukturu, koncept, zaštićene znake, logoe, tehnička i grafička rešenja, baze podataka, softver, izvorni kod dostupan na internet stranici i/ili koji se na njoj pojavljuje.

Umnožavanje, prezentovanje, prilagođavanje, izmene, objavljivanje, prenos, promene, uključivanje u sadržaj druge internet stranice, komercijalna upotreba i/ili ukupno ili delimično korišćenje internet stranice ili bilo kojih njenih elemenata na bilo koji način i na bilo kom medijumu je izričito zabranjeno.

Korisnik je odgovoran za svaku neovlašćenu upotrebu internet stranice ili njenog sadržaja i objavljivanje informacije sadržanih u njoj i ovo predstavlja prekršaj u skladu sa članom L. 335-2 francuskog Zakona o intelektualnoj svojini.
Ista zabrana odnosi se na baze podataka, ukoliko postoje na internet stranici, koje su zaštićene odredbama počev od člana L. 341-1 u francuskom Zakonu o intelektualnoj svojini. Samim tim, umnožavanje ili prikupljanje informacije predstavlja odgovornost korisnika.

Ne može se smatrati da ovaj član ograničava bilo koji drugi postupak usmeren protiv osoba odgovornih za neovlašćeno korišćenje internet stranice ili njenog sadržaja.
 

5. Odgovornost i pristup internet stranici

Svi podaci, informacije i publikacije koje su dostupne na internet stranici ili se mogu sa nje preuzeti dostupne su isključivo u informativne svrhe i nisu ni na koji način iscrpne. Ne garantujemo tačnost, celovitost ili ažurnost informacije dostupnih na internet stranici. Informacije na internet stranici možda sadrže tehničke nedoslednosti i/ili slovne greške. Ove informacije su podložne periodičnoj izmeni i promene će biti unete u nove verzije.
Ne možemo da garantujemo da na internet stranici ne postoje defekti ili greške bilo koje vrste, da ih možemo ispraviti ili da će internet stranica raditi bez prekida ili grešaka ili da je kompatibilna sa svakim tipom opreme.

Potvrđujete da posedujete veštine, resurse i znanje neophodne za korišćenje internet stranice. Potvrđujete da ste u potpunosti odgovorni za očuvanje i sigurnost integriteta vaših podataka, hardvera i softvera kada pristupate internet stranici.

Mi i druge kompanije u sastavu GROUPE SEB nismo odgovorni za direktno ili indirektno oštećenje nastalo usled korišćenja internet stranice, sadržaja internet stranice ili drugog elementa koji je prisutan na hosting serverima internet stranice.

Zadržavamo pravo da bilo kada i bez prethodnog obaveštenja, iz bilo kog razloga i po sopstvenom nahođenju izmenimo, prekinemo, suspendujemo ili okončamo pristup internet stranici u celosti ili delimično, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaj, funkcionalnost i vreme kada je stranici dostupna. Mi nismo ni na koji način odgovorni za eventualnu nedostupnost internet stranice.

Ukoliko imate komentare i predloge u vezi sa internet stranicom, obratite se internet masteru.
 

6. Poverljivost

Lični podaci koji su dostavljeni ili prikupljeni na internet stranici koriste se isključivo u skladu sa našom Politikom privatnosti i aktuelnim Uslovima korišćenja i podložni su Politici privatnosti objavljenoj na internet stranici.

7. Veze ka drugim internet stranicama

Veb stranica omogućava pristup drugim internet stranicama putem hiperveza. Mi ne upravljamo ovim stranicama i ne možemo da nadgledamo njihov sadržaj. Samim tim, ne možemo se ni na koji način smatrati odgovornim za sadržaj ovih internet stranica, niti za prikupljanje ili prenos ličnih podataka, instalaciju kolačića ili drugih sličnih procesa koji su primenjeni.

8. Zaštita podataka

Informacije prikupljene na internet stranici podložne su obradi podataka od strane kontrolora podataka, SEB DEVELOPPEMENT. U skladu sa francuskim Zakonom o zaštiti podataka („Loi Informatique et Libertés“) br. 78-17 od 6. januara 1978, koji je dopunjen Zakonom br. 2004-801 od 6. avgusta 2004, Francusko telo za zaštitu podataka (CNIL) nadzire ovu internet stranicu.

Svaka osoba čiji su lični podaci prikupljeni i obrađeni na internet stranici ima pravo na pristup, korigovanje i brisanje bilo kojih ličnih podataka u vezi sa njim/njom, kao i pravo da iz opravdanih razloga odbije obrađivanje svojih ličnih podataka. Ukoliko želite da primenite ova prava, obratite nam se putem sledeće adrese:

SERVICE CONSOMMATEURS TEFAL

TSA 92002
69134 Ecully Cedex
Telefon: 09 74 50 47 74
Faks: 04 37 59 10 20

Takođe možete da se obratite našoj korisničkoj službi
 

9. Zahvalnost

Dizajn internet stranice, kreiranje, koordinacija i proizvodnja sadržaja: agence-evolve.com