Tefal Intense Pure Air Pitanja i odgovori

Oznaka : PU4067F1

Česta pitanja
Postavite ovlaživač vazduha na ravnu, stabilnu površinu u prostoriji koju treba tretirati. Kako biste dozvolili da vazduh slobodno cirkuliše, izbegavajte postavljanje uređaja iza zavesa, ispod prozora, komada nameštaja ili polica, kao ni blizu bilo kakve druge prepreke i ostavite najmanje 50 cm slobodnog prostora sa svake strane uređaja.
• Pre-filter je potrebno čistiti na svake dve ili četiri nedelje.
• Filter sa aktivnim ugljem je potrebno očistiti kada se uključi "Odor" lampica ili na svakih godinu dana.
• HEPA filter je potrebno zameniti kada se uključi "HEPA" lampica ili na svake tri godine.
• NanoCaptur filter je potrebno menjati u skladu kolornim indikatorom, a potrebno ga je proveravati na svakih 6 meseci.
Navedene preporuke važe u slučaju svakodnevne osmočasovne upotrebe u drugoj brzini.
Nakon što ste sledeli uputstva za aktiviranje aparata navedena u uputstvu za upotrebu, proverite da li utičnica radi tako što ćete povezati neki drugi aparat. Ako još uvek ne radi, nemojte rastavljati ili popravljati aparat samostalno i odnesite ga u ovlašćeni servis.
Nemojte koristiti aparat. Kako biste izbegli potencijalnu opasnost, odnesite aparat kod ovlašćenog servisera.
Proverite kada su filteri poslednji put čišćeni i zamenjeni a zatim očistite/zamenite filter(e) ukoliko je neophodno.
Proverite kada ste poslednji put očistili i zamenili filtere i zamenite ih i/ili očisitite ukoliko je potrebno.
Vaš aparat sadrži vredne materijale koji se mogu obnoviti ili reciklirati. Odnesite ga u lokalni centar za prikupljanje otpada.
Idite u odeljak „Dodaci“ na veb lokaciji da biste jednostavno pronašli sve što vam je potrebno za proizvod.
Pronađite detaljnije informacije u odeljku Garancija na Internet stranici.
Uputstva i priručnik